Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Lütfen www.normfasteners.com adresinde yer alan web sitesini (“Site”) kullanmadan önce, Site’ye ilişkin olarak yasal düzenlemeleri içerir işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Koşullarını (“Şartlar”) okuyunuz. Site’yi herhangi bir şekilde kullanmanız, Şartları kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu Şartları kabul etmiyor iseniz Site’yi herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

 

Norm Fasteners (Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş ,  Norm Somun Sanayi ve Ticaret A.Ş, MS Vida Makina  Sanayi ve Ticaret A.Ş) işbu Şartlar da dahil olmak üzere, Site ve uzantılarında yer alan herhangi bir bilgiyi, önceden herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın, tamamen kendi takdirinde olarak değiştirme, herhangi bir bilgiyi ekleme veya çıkartmak, Site’yi yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle Site’nin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Norm Fasteners tarafından Site’de yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecektir. Norm Fasteners tarafından, işbu Şartların, Site’ye her giriş yapıldığında, ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

 

İşbu Şartlar’da kullanılan, “Siz” veya “Kullanıcı” ifadesi, herhangi bir amaç ile, Site’yi kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

 

Site’de yer alan her tür bilgi, resim, metin, görsel, veri, veritabanı, ses ve diğer her tür unsur (“İçerik(ler)”), sadece kişisel kullanımınız için olup, hiçbir şekilde ticari ve sair amaçlarla kullanılamaz. Site, herkese açık olup, Site’de yer alan bilgiler, görseller ve içerikler Norm Fasteners’ın önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ya da iltibasa neden olacak şekilde benzerleri oluşturulamaz. Websitesi ve İçeriğine ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet Norm Fasteners’a veya veya Norm Fasteners’a ilgili malzemelerin kullanım hakkını vermiş olan üçüncü kişilere ait olup, ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları ve her tür ilgili yasal düzenleme çerçevesinde korunmaktadır. Websitesi ve İçeriğine dair işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakların izinsiz olarak kullanılması, ilgili fikri ve sınai hakların ihlali anlamına gelir. Norm Fasteners’ın işbu Şartlar’da açıkça belirtilmemiş olan sair tüm hakları saklıdır.
Kullanıcı, Site’yi kullanırken, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, sınai hakların korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameler ile yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve ileride yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerine ve Norm Fasteners’ın işbu Şartlar dahil her tür kural ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu düzenlemelere aykırı olarak Site’nin kullanılmasından dolayı, doğabilecek her tür idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Norm Fasteners, bu sebeple uğrayabileceği tüm zararını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’nin herhangi bir bölümü, uzantısı veya Site ile ilgili ağ, sunuculara, hacking ve sair yasal olmayan yollarla herhangi bir şekilde yetkisiz olarak erişmeyeceğini ve Site kapsamındaki herhangi bir güvenlik önlemi ihlal etmeyeceğini kabul eder.

 

Kullanıcı tarafından, üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet ve sair hakların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, Norm Fasteners’ın herhangi bir üçüncü kişi talebi, kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuksal ve/veya idari bir yaptırımla, cezayla ve/veya taleple karşı karşıya kalması ve/veya herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, Norm Fasteners, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zararlarını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Bu halde, Norm Fasteners, ilgili Kullanıcı’nın Site’ye erişimini, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar.

Site’ye girilmesi, Site’de yer alan İçerik ve bilgilerin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan Norm Fasteners sorumlu değildir. Site ile Site kapsamındaki İçerik ve bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, kesintisizliğine dair herhangi bir garantide bulunmamaktadır.

Norm Fasteners, Site’nin virüs, trojan ve benzeri zararlı mekanizmalardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, Site’nin herhangi bir hata olmaksızın ve/veya kesintisiz çalışacağını ya da Site’nin veya uzantılarının, virüs ya da sair zararlı mekanizmaları içermeyeceğini garanti etmemektedir. Site’nin kullanımına ilişkin nihai güvenliği sağlamak üzere Kullanıcı, kendi koruma sistemini temin etmekten ve gerekli korumayı sağlamaktan sorumludur.

 

İleride işbu Şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Norm Fasteners ve/veya Site’nin, Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Norm Fasteners’ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Şu kadar ki; Site’yi ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Site’de yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle Norm Fasteners’ın logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site ve benzeri hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Norm Fasteners sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Norm Fasteners’ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Site’nin ziyaretçileri bu hususu bu Siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

 

Site’ye girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Site’de yazılı bulunan bu ibarelerin ve Norm Fasteners’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193’e uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı Norm Fasteners tarafından beyan ve işbu Site’ye giren Kullanıcılar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

NORM Fasteners

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sok.

No: 1/1 P.K 35620 Çiğli/ İzmir/ Türkiye
Tel: + 90 (232) 376 7610 (PBX)

Fax : + 90 (232) 376 7613