GERİ

Yeteneği Yönetmek

Yenilikçi insan kaynakları perspektifimiz ve geliştirdiğimiz performans yönetim sistemimiz ile çalışanlarımızın performanslarının artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor. Kurum ve çalışanların ortak hedeflerle en iyisi için birlikte yol almalarını sağlıyoruz.Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi ile Holding stratejilerinin desteklenmesi, kurumsal performansın yükseltilebilmesi için çalışanların iş hedeflerinin, şirket hedefleriyle aynı yönde bütünleşmesinin sağlanması ve çalışan performanslarının sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

2018 yılından itibaren kurum kültürüne dayalı tüm çalışanları kapsayan bu sistem dinamik bir şekilde gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, 2021 yılında sürekli gelişimi odağına alan OKR (hedefler& anahtar sonuçlar) metodolojisi ile güçlendirilmiştir. 2022 yılı başlangıcında şirket strateji ve hedeflerinin tüm çalışanlara yayılması, hizalanılması, sürekli geribildirim ve anlık performans takibini hedeflediğimiz kültürel dönüşümü uçtan uca yayabilmek adına her bölümden başvurular esas alınarak OKR Koçları ekibi oluşturulmuştur. OKR Koçları eşliğinde bölümlerindeki hedef yayılımı, yönetici-çalışan arasındaki mutabakatların sağlanması ve genel hizalanma, Bire Bir Görüşmeler sürekli iyileştirmeler ile takip edilmektedir.